MEDVA Mecanismos del Vallés, S.L., informa els usuaris que compleix amb la normativa vigent de protecció de dades. D'acord amb el que estableix la normativa vigent, Medva només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei. Aquesta política de protecció de dades pot variar amb el temps a causa de possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l'autoritat competent en cada moment. Per això. Medva es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials vigents en el moment precís en què
llocs web, així com pràctiques de la indústria. 

En els casos anteriors Medva anunciar en aquest lloc web, els canvis introduïts amb suficient antelació a la seva implementació.
CONFIDENCIALITAT Totes les dades facilitades per correu electrònic o formularis electrònics seran tractades d'acord amb la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal de Medva per gestionar aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES SERAN VOLUNTÀRIES

S'informa els usuaris dels llocs web que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquest lloc web són voluntàries, encara que la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés a
els serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

 

Mitjançant la implantació dels formularis inclosos en els diferents llocs web, relatius als serveis prestats per Medva , L'usuari accepta la inclusió i tractament de les dades que facilita en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular Medva , podent exercir els drets pertinents d'acord amb la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L'USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ, LIMITACIÓ, PORTABILITAT I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

El titular de les dades personals té dret a:

– Obtenir confirmació sobre si el Responsable està tractant les dades personals que els concerneixen, o no.

– Accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de
les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

– En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament el Responsable les conservarà
per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

– En determinades circumstàncies, en virtut del dret de portabilitat, els interessats tindran dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.

El titular pot exercir els seus drets:

• Per escrit a L'EMPRESA, C/ Natació 26-28 Nau 5, 08191 Rubí, Barcelona, referència "Protecció de Dades".

• Per correu electrònic a la informació de l'adreça @ medva .es indicant a l'assumpte "Protecció de Dades".

Si considera que els seus drets no han estat atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Així mateix, si l'Usuari no desitja rebre informació per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que estigui registrat de la seva recepció a Medva a l'adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB
AMB QUINA FINALITAT ES CONSERVEN LES DADES

Dades exclusivament de contacte (caràcter bàsic), com ara el nom, el cognom i el correu electrònic. Aquesta informació és rebuda per Medva i mai es ven, es transfereix o arrenda a altres empreses, excepte en el cas lògic per a la prestació del servei. Medva és responsable d'aquests fitxers de dades personals, creats per i per Medva , amb la finalitat de mantenir i gestionar la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels productes de l'organització, així com la realització de diverses activitats. 

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, l'informem que la informació en les bases de dades pot ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics d'Usuaris Registrats.  Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin dades, s'informarà als Usuaris de la naturalesa obligatòria o voluntària de la recollida de dades i, si no s'indueix implícitament des del formulari electrònic en qüestió, la necessitat d'implementar-les per a l'accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els llocs web. Si escau, es demanarà als Usuaris el seu consentiment per Medva podeu utilitzar les vostres dades per enviar-vos informació sobre l'entitat, les activitats que duu a terme o altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L'USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN REGISTRADES EN UN FITXER

Introduir les dades en una o més de les fitxes de recollida de dades implica acceptar les presents condicions d'ús i política de privacitat, assumint que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal de les mateixes i que accepta el seu ple compliment durant la navegació i participació en www. medva .com.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERS SENSE EL CONSENTIMENT EXPRÉS DE L'USUARI

Així mateix, i llevat que s'hagi informat l'Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s'hagi obtingut el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte en els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a Medva tenir accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta de casos Medva col·laborar perquè tercers compleixin amb la legislació vigent, tot i que
responsabilitat civil s'abonarà als tercers esmentats anteriorment. Medva no ven, lloga ni cedeix les dades personals dels usuaris d'aquests llocs web, excepte
si fos necessari per a la prestació del propi servei. Medva no ven, lloga ni cedeix els correus electrònics dels seus usuaris a altres empreses, a excepció de la
si fos necessari per a la prestació del propi servei.

S'ESTÀ SUPRIMINT INFORMACIÓ DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ

ocasionalment Medva envia un correu electrònic notificant millores, notícies o ofertes, que es produeixen en aquest lloc web de Medva . En qualsevol moment pots donar-te de baixa enviant un correu electrònic a la informació @ medva .com (introduïu l'adreça pel departament corresponent).

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER L'ÚS I EL CONTINGUT

Tant l'accés als llocs web com l'ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en els mateixs, serà de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que es pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles a través d'ella, estarà sotmès a la legalitat, ja sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, que seran íntegrament responsables d'aquest accés i correcte ús. L'usuari estarà obligat a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legislació vigent, la moral, l'ordre públic, els bons costums, els drets de tercers o els seus propis Medva , tot això segons les possibilitats i finalitats per a les quals estan dissenyats. Medva no assumeix cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, pels danys conseqüents o la pèrdua de beneficis, derivats del mal ús de la
serveis o continguts realitzats per Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d'informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que el responsable de la web on pot descarregar diferentsAplicacions Medva , amb NIF B60528015  amb domicili al Carrer Natació, 26-28, Nau 5. Pl. Can Rosés . 08191 . robí. Barcelona, amb domini d'Internet www. medva .com inscrits a la registre corresponent, atenent les comunicacions dels usuaris i/o interessats en la adreça electrònica següent: info @ medva .com. Dades registrals en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 24372, Llibre 0, Secció General,  Foli 116, Full B68751, Inscripció 6.

CONCEPTE D'USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Medva al mateix temps que l'Usuari accedeix al lloc web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que pot ser modificat.

INFORMACIÓ SOBRE ELS ENLLAÇOS

Medva no es fa responsable dels llocs web no propis als quals es pugui accedir a través d'enllaços o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un enllaç o accés a un lloc web que no sigui propi es fa a voluntat i risc exclusiu de l'usuari i Medva no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un enllaç extern a Medva , ni es fa responsable de cap pèrdua, reclamació o dany derivat de l'ús o ús indegut d'un enllaç, ni de la informació obtinguda a través d'aquest, inclosos altres enllaços o llocs web, la interrupció del servei o accés, o l'intent d'utilitzar o fer un mal ús d'un enllaç, tant en connectar-se al lloc web de Medva , com en accedir a la informació d'altres llocs web des de la web Medva .

INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS DE COOKIES

En aquest lloc web pot estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent informació:

* Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el lloc web.
* Disseny de continguts que l'usuari va triar en la seva primera visita a la web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través dels llocs web poden incloure imprecisió o errors tipogràfics. Periòdicament s'incorporen canvis a la informació continguda. Medva pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts.
Medva ha obtingut la informació i els materials inclosos en el lloc web de fonts considerades com fiables, però, tot i que s'han pres les mesures corresponents per garantir que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada. També s'adverteix que els continguts d'aquest lloc web tenen una finalitat informativa pel que fa ala qualitat, la ubicació, l'allotjament, els serveis i les tarifes de Medva .

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

Medva declina qualsevol responsabilitat en cas d'interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Mateixa manera Medva no es fa responsable de les interrupcions de la xarxa, pèrdues empresarials com a conseqüència d'aquestes caigudes, talls temporals de llum o qualsevol altre tipus de dany indirecte que es pugui ocasionar als Usuaris sense Medva . Medva no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o sense errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa en
l'eliminació està lliure de virus o altres components nocius, sense perjudici de la Medva fa els seus millors esforços per evitar aquests incidents.
En el cas que l'Usuari prengui determinades decisions o realitzi accions basades en la informació inclosa en qualsevol dels llocs web, es recomana consultar la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per Medva , així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual perquè estiguin protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posat a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública.
referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense consentiment exprés i previ per escrit Medva .
En conseqüència, tots els continguts mostrats en els diferents llocs web i en particular, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Medva o tercers titulars dels mateixos que hagin autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents llocs web.
Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen també una obra en el sentit dels drets d'autor i estan, per tant, protegits pels convenis internacionals i les lleis nacionals de propietat intel·lectual que siguin aplicables. L'incompliment de l'anterior implica la comissió d'actes il·lícits greus i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit qualsevol acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o utilitzar comercialment, directa o indirectament, total o parcialment, qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense l'autorització prèvia i per escrit de Medva .

En particular, i sense caràcter exhaustiu, els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma,
emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o discs durs de l'ordinador), escanejant o posant a disposició de bases de dades diferents de les autoritzades per Medva , així com la seva traducció, adaptació, ordenació o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posen a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, sempre que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o magnífica. Medva és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i / o serveis que s'hi ofereixen, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin enviar per correu electrònic. Medva , en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris per evitar que a través de les seves pàgines web es puguin abocar continguts o opinions a la xarxa, considerades com a racistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries o que, de qualsevol forma, promoguin la violència o la difusió de continguts clarament il·legals o lesius.
Aquells usuaris que se sotmeten a les pàgines web de Medva , al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris a través del servei de correu electrònic, llevat que expressin de forma determinada i inequívoca el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen a Medva reproducció, distribució, visualització, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur de l'ordinador), escanejat, posada a disposició de bases de dades pertanyents a Medva , traducció, adaptació, ordenació o qualsevol altra transformació d'aquestes observacions, opinions o comentaris, durant tot el temps de protecció del dret de
l'autor que estigui previst legalment. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es realitza de forma gratuïta, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol reclamació retributiva per Medva . D'acord amb el paràgraf anterior Medva també està autoritzada per modificar o alterar aquestes observacions, opinions o comentaris, amb la finalitat de
adaptar-les a les necessitats del format editorial de les pàgines web, sense que pugui entendre's que existeixi de cap manera cap tipus de lesió a alguna de les facultats morals de drets d'autor que els usuaris puguin ostentar sobre les mateixes.
Queda prohibit qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç realitzat. Medva per al seu funcionament. En particular, queda prohibit qualsevol enllaç, hiperenllaç, framing o enllaç similar que es pugui establir en l'adreça de les pàgines web de Medva , sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Medva . Qualsevol transgressió de les disposicions d'aquest punt es considerarà lesió de
legítims drets de propietat intel·lectual de Medva sobre les pàgines web i tots els seus continguts. Medva no assumirà cap responsabilitat per les conseqüències derivades de les conductes i accions esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o mitjançant banners, enllaços, enllaços, hipervincles, framing o enllaços similars des dels llocs web de Medva .